Håndtering af høje følelsesmæssige krav i arbejdet

Håndtering af høje følelsesmæssige krav

I forbindelse med høje følelsesmæssige krav i arbejdet tilbyder HR-afdelingen et lærerigt og fleksibelt online-kursus, der giver værktøjer til forebyggelse og håndtering, når arbejdet bliver særligt krævende.

Kurset er online og består af 10 moduler, hvoraf de sidste 2 moduler er særligt henvendt leder og organisation. Alle moduler slutter med små refleksionsøvelser og der lægges op til at kursisten gør noter i et tilhørende opgaveark. Herefter opfordres kursisterne til at tale med hinanden om deres tanker om og erfaringer med modulets emne. Kursets varighed vil afhænge af, hvor lang tid man sætter af til refleksion.

Det er ikke krav at alle moduler skal tages lige efter hinanden. Du kan som kursist til enhver tid pause modulerne og fortsætte modulet til næste personalemøde eller hvornår det passer ind i dit øvrige arbejde.

Derfor opfordrer vi alle, der arbejder med høje følelsesmæssige krav til at prøve kræfter med dette gode og fleksible online kursus.

Hvis du som leder ønsker at forebygge eller håndtere høje følelsesmæssige krav i din afdeling, kan du kontakte HR-afdelingens arbejdsmiljøkonsulenter, som vil hjælpe dig godt i gang med kurset.

Hvordan fungerer det i praksis?

Kursets opbygning i moduler gør det fleksibelt og lægger op til flere forskellige former for kompetenceudvikling:

Gruppe-modellen: En model, hvor man som gruppe tager kurset sammen og undervejs reflekterer med hinanden over modulernes indhold. Kurset kan ledes af en tovholder – f.eks. en leder, sjakbajs, arbejdsmiljørepræsentant eller af en intern arbejdsmiljøkonsulent.

Duo-modellen: En du-og-jeg-model, hvor man tager kurset sammen med en kollega, eller for lederes vedkommende sammen med en ligestillet leder.

Selvstudie-modellen: En model, hvor kursisten - den enkelte medarbejder eller leder - gennemfører kurset og undervejs gør noter i arbejdsarket til eget brug.

Hvorfor er det en god ide?

Medarbejderne i Brønderslev Kommune går hver dag på arbejde for at løse deres kerneopgave. Alle vil gerne levere en god velfærd til borgerne, uanset om det handler om børn eller voksne, unge eller ældre, borgere med handicap eller sygdom, eller borgere, der af andre årsager har brug for tryghed, rådgivning og hjælp.

Det er et vigtigt og værdiskabende arbejde. Og også et arbejde, hvor opgaverne kan have høje følelsesmæssige krav for den enkelte medarbejder og den enkelte afdeling.
Der vil ofte være tale om en vigtig periode i et andet menneskes liv, som man som professionel vil kunne bidrage til på en faglig god og omsorgsfuld måde.

For at forblive både professionel og omsorgsfuld er det imidlertid vigtigt, at man har blik for egne reaktioner, så man ikke selv får mental slagside i form af f.eks. stress, udbrændthed, omsorgstræthed eller traumatisering.
Man skal som fagperson igen og igen kunne skabe en nærværende, tillidsfuld og rolig kontakt til det andet menneske, og samtidig holde balancen mellem at blive overinvolveret, med risiko for at blive tyndhudet eller modsat underinvolveret og dermed tykhudet. Balancen er ikke altid let.
Kvalitet i arbejdet og borger/patientsikkerhed er uløseligt forbundet med organisationens medlemmers trivsel og skal derfor tænkes sammen.
Forebyggelse af mental slagside er en holdsport, der kun lykkes, hvis alle i organisationen tager ejerskab og forstår hver deres rolle, ansvar og handlemuligheder. 

Opdateret 4. februar 2021