Kemisk risikovurdering

Udarbejdelse af kemisk risikovurdering

Den enkelte enhed – Leder eller Arbejdsmiljørepræsentant udarbejder kemisk risikovurdering.

Når der skal udarbejdes kemisk risikovurdering kan der hentes hjælp i denne vejledning:

 Hvis der skal hentes sikkerhedsdatablade til brug for den kemiske risikovurdering, kan de hentes her:

Arbejdsmiljøgruppen har ansvaret for at orientere om og implementere den kemiske risikovurdering på arbejdspladsen, for at sikre:

  • at den kemiske risikovurdering er let tilgængelig for medarbejderne
  • at medarbejderne har kendskab til indholdet i den kemiske risikovurdering og ved hvordan den anvendes.
  • at den kemiske risikovurdering er overskuelige og skrevet i et let forståeligt sprog
  • at alle medarbejdere modtager instruktion og oplæring i de arbejdsprocesser, hvor der indgår faremærkede produkter.
  • at  medarbejderne har de nødvendige værnemidler stillet til rådighed

Kontakt arbejdsmiljøkonsulenterne Gitte Grau eller Mia Pilgaard Nielsen, hvis du har spørgsmål til, hvordan du kommer i gang.

Der skal udarbejdes kemiske risikovurderinger for alle arbejdsprocesser, hvor der indgår faremærkede produkter. 

fare1fare2fare3fare4

Hos Arbejdstilsynet kan du læse mere om kemiske risikovurderinger 

Her kan du se de nye faremærkninger.

Opdateret 17. december 2019