Valg af AMR

Valg af AMR

Det er lederen, der er ansvarlig for, at der bliver afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentanter, men lederen har i øvrigt ikke noget at gøre med selve valghandlingen.

De ansatte skal vælge arbejdsmiljørepræsentanter i forhold til de principper, der er aftalt i Kommunens MED-aftale

Efter valget udfyldes skemaet: Indberetning om valg af arbejdsmiljørepræsentanter, som sendes til arbejdsmiljøkonsulenterne i HR.

Opdateret 24. september 2021