19. april 2016

Fag MED for Administrationen og Ejendomsservice - Referat

Dato: 19. april 2016
Lokale: Lokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Fraværende: Rita Nielsen, Annette Lerche og Anne Marie Bertelsen.

Til toppen


2. Forslag til ny organisering


Resume

Fag MED Administrationen samt Fag MED Teknink og Miljø bedes drøfte forslaget til ny organisering.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om:

- At stillingen som teknisk direktør ikke genbesættes

- At kommunaldirektøren blev anmodet om at udarbejde et forslag

  • til fremtidig organisering og opgavefordeling, hvor Lene Faber skal overtage direktøransvaret for fagenheden for Teknik og Miljø og udvalgsbetjeningen for Teknik og Miljøudvalget.
  • til fremtidig placering af afdelingen for Ejendomme og Service udenfor fagenheden for Teknik og Miljø
  • til flytning af de stabsopgaver der i dag er tilknyttet Lene, mens direktøransvaret for fagenheden for Beskæftigelse (incl. Integration) og udvalgsbetjeningen af Beskæftigelsesudvalget skal fastholdes
  • til fremtidig placering af medarbejdere og opgaver der løses i stabsenheden for Udvikling og Planlægning

Er der blevet udarbejdet et forslag overordnet struktur for den fremtidige organisation.

Notat der beskriver dette forslag fremsendes til drøftelse.

Beslutning

Fag MED Administrationen og Fag MED Teknik og Miljø tager forslaget til overordnet struktur til efterretning.

Medarbejdergruppen udtrykker forventning og tiltro til:

  • At der sker en tilstrækkelig medarbejderinddragelse i de kommende lokale implementeringsprocesser
  • At implementeringen medfører synlig og nærværende ledelse
  • At der snarest etableres en arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag for tilpasning af MED-struktur på Fag-MED niveau. Hoved MED udpeger medlemmer til arbejdsgruppen.

Fraværende: Rita Nielsen, Annette Lerche og Anne Marie Bertelsen.

Bilag

Til toppen

Opdateret 20. april 2016