23. september 2013

Fag MED for Administrationen og Ejendomsservice - Referat

Dato: 23. september 2013
Lokale: Nordjyllands Idrætshøjskole
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Forslag til ny organisering af Fagenheden for Beskæftigelse med virkning fra 1. januar 2014


Resume

Sagsforløb: FL/BE/ØK/BY

Byrådet anmodes om at godkende forslag til ny organisering af Fagenheden for Beskæftigelse.

Forslaget ønskes idriftsat fra 1. januar 2014.

Sagsfremstilling

Nye reformer på beskæftigelsesområdet kræver et tværfagligt samarbejde og sætter fokus

på de svageste grupper - derfor er der behov for en ny organisering af Fagenheden for

Beskæftigelse.

Den nye organisering dannes ud fra følgende principper:

  • Fokus på indsats frem for ydelser

  • Intensiv og tværfaglig indsats for de svageste

  • Mindre indsats for dem der selv kan

  • Et styrket erhvervsrettet fokus

Målet er en bæredygtig organisation der er i drift fra januar 2014.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender forslaget.

17. september 2013, pkt. 6:

Forretningsledelsen, 17. september 2013, pkt. 6:

Forretningsledelsen anbefaler forslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Organisationsændringen medfører, at medarbejderne ikke længere tilhører en afdeling til de enkelte ydelsesgrupper. Medarbejderne bliver organiseret efter indsatserne i fagenheden. Flere vil få en anden leder. Fysisk flere af medarbejderne få en anden arbejdsplads i huset.

Organisationsændringen er udgiftsneutral.

Beslutning

Fag MED for Administrationen anbefaler den nye organisationsændring i forhold til de nye opgaver og lovændring.

Udvalget anbefaler at procesplanen, som skal diskuteres den 7. oktober 2013 i Lokaludvalget, skal sikre en stor medarbejderinddragelse i processen.

Fraværende: Anders Madsen, Jørgen W. Pedersen og Thomas Jepsen.

Bilag

Til toppen

Opdateret 22. september 2016