3. marts 2014

Fag MED for Administrationen og Ejendomsservice - Dagsorden

Dato: 3. marts 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Anvendelse af bygningsmassen til administrative formål


Resume

Sagsforløb: ØK/FL

Fag MED for Administrationen orienteres om den plan, som Forretningsledelsen har udarbejdet i forbindelse med lokalerokader på rådhusene - etape 2.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet har bl.a. på baggrund af

  • etablering af ældreadministration i Støberiet

  • etablering af ungecenter midlertidigt på Maltvej

  • afhændelse af Slotsgade 39 og 41

  • virksomhedsoverdragelse af 3 medarbejdere til Tilsynsenheden i Hjørring

anmodet Forretningsledelsen om at finde en optimal og langsigtet plan for udnyttelse af bygningsmassen indenfor det administrative område.

Forretningsledelsen har udarbejdet forslag til fremtidig anvendelse og mulig frigørelse af den bygningsmasse, der i dag anvendes til administrative formål.

Forslaget fremlægges til drøftelse i Økonomiudvalget.

Bilag er tidligere udsendt til udvalgets medlemmer.

25. februar 2014, pkt. 11:

Økonomiudvalget, 12. februar 2014, pkt. 24:

Det godkendtes, at der arbejdes videre på baggrund af oplæg.

Karsten Frederiksen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Forretningsledelsen, 25. februar 2014, pkt. 11:

Der afholdes ekstraordinært møde i MED administrationen, hvor forslaget til lokalerokeringer præsenteres.

Herefter laver Søren en samlet udmelding til Administrationen

Beslutning

Søren orienterede om den plan som FL har udarbejdet i forbindelse med lokalerokeringer - etape 2. Der vil nu blive udarbejdet konkrete og koordinerede planer i de berørte afdelinger, således at flytninger kan gennemføres bedst muligt.

FTR'erne er på et tidligere tidspunkt orienteret om hovedprincipperne.

Efter mødet i Fag MED for Administrationen laver Søren en samlet udmelding pr. mail.

Fraværende på mødet var: Anne Kirstine Jensen, Jørgen W. Pedersen og Thomas Jepsen.

Til toppen

Opdateret 5. marts 2014