1. april 2015

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Dagsorden

Dato: 1. april 2015
Lokale: mødelokale 272 Rådhuset i Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Organisationsændring i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: Fag MED Sundhed og Velfærd/ÆO/SS/ØK

Økonomiudvalget anmodes om at godkende nyt organisationsforslag for Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har bedt om en vurdering af den eksisterende organisation forud for besættelses af stillingen som sundheds- og handicapchef.

Det nuværende organisationsprincip med en myndighedschef og to udførerchefer ønskes fastholdt. Dermed er opdelingen som følge af BUM (Bestiller Udfører Modellen) repræsenteret på chefniveau.

Arbejdet med flerårsaftalen og masterplanen på Det Specialiserede Voksenområde ønskes givet en tydelig prioritet, og sundhedsområdet foreslås derfor overført til ældrechefen, således at den nuværende stilling som ældrechef omdøbes til sundheds- og ældrechef. Den nuværende tilling som sundheds- og handicapchef omdøbes til handicap- og psykiatrichef.

Stillingen som handicap- og psykiatrichef ønskes opslået nu, således at den nye chef kan tiltræde 1. august 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender at,

  • Stillingen som ældrechef ændres til sundheds- og ældrechef med virkning fra 1. maj 2015
  • Stillingen som sundheds- og handicapchef ændres til handicap- og psykiatrichef med virkning fra 1. maj 2015, og at stillingen opslås snarest.
Beslutning

Fag MED for Sundhed og Velfærd bakker op om forslaget til ændret struktur indenfor Sundhed og Velfærd. Endvidere pointerer medarbejderne, at den nye chef gerne må have et godt fagligt kendskab til handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet.

Bilag

Til toppen

Opdateret 15. maj 2015