11. februar 2021

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 11. februar 2021
Lokale: Online møde
Tidspunkt: Kl. 11:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Fraværende: Bente Kristoffersen og Desiré Jensen.

Til toppen


2. COVID-19


Resume

Status og drøftelse.

Sagsfremstilling

Mandag, den 8. februar 2021 genåbner skoleområdet fra 0.-4. klasse. I den forbindelse drøftes forholdende om genåbningen med fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø. Dagtilbud har været åbent gennem hele nedlukningsperioden.

Det gives en status herpå, og der vil være muligt at stille spørgsmål hertil.

I forbindelse med genåbningen er der kommet spørgsmål omkring testningen:

  • Hvordan sikrer man datasikkerheden i forbindelse med testningen?
  • Hvordan sikrer man at personnumre behandles fortroligt?
  • Hvordan gives der svar på testen?
Beslutning

Dagtilbudsområdet har været i gang i hele perioden og skoleområdet genåbnende fra 0.-4. klasse mandag, den 8. februar og med det i fokus gav Vibeke/Carsten en status herpå. Efterfølgende var der i udvalget en god og konstruktiv drøftelse, hvor de 3 vigtigste temaer var:

1)

Testning, hvor der har været forskellige strategier fra national side. Regionerne står for kviktest i børnehaverne, hvor imod skolerne/kommunen selv skal stå for deres testning. I Brønderslev Kommune er der truffet beslutning om, at hyre Falck ind til at foretage alle tests på skoleområdet indtil der er uddannet et centralt korps, der vil kunne klare opgaven med alt, hvad den indebærer. Der skal ikke foretages kviktest i dagplejen, men de opfordres til som alle andre, der møde fysisk på arbejde, at få taget en ugentlig test. Gæstehuset tænkes ind på lige fod med børnehaverne.

Det centrale korps kommer ikke til at bestå af lærere og pædagoger.

For at bryde smittekæderne opfordres der til, at alle lader sig teste. Der sendes en samlet information ud til alle medarbejdere om testning for at skabe mest mulig tryghed.

2)

I denne tid med COVID-19 kommer der mange informationer, eksempelvis fra KL, Undervisningsministeriet, Forvaltningen m.m.. Derfor opfordrer Fag MED Børn og Kultur til, at TRIO'en tænkes ind i forholdet til det generelle informationsniveau på arbejdspladsen. På samme måde er det TRIO'erne, der kan aftale, hvordan ressourcerne bedst mulig anvendes i den nuværende situation.

For medarbejderne er det nødvendigt at kunne gennemskue på hvilket ”niveau” beslutningerne er truffet, så de er klar over, hvad de har mulighed for at få indflydelse på i deres dialog med ledelsen.

3)

Der opfordres til at passe ekstra meget på hinanden i disse tider og i den forbindelse bliver der foreslået, at alle møder, så vidt muligt holdes virtuelt. Kan det ikke lades sig gøre, opfordres der til, at der anvendes visir/mundbind, når personalet mødes internt på arbejdspladserne og i forbindelse med møder med forældre/børn og eksterne samarbejdspartnere.

Som afslutning på mødet roser Vibeke og Carsten endnu engang både lederne og medarbejderne for den kæmpe ekstra indsat og fleksibilitet, der er ydet for at få det hele til at fungere i denne specielle tid.

Fraværende: Bente Kristoffersen og Desiré Jensen.

Til toppen

Opdateret 16. februar 2021