25. april 2022

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 25. april 2022
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Pia Dybro Jensen deltog på mødet som sekretær i stedet for Gitte Grau.

Inge Gorm Andersen, Merete Høier Andersen og Janet Andrée Nielsen var indbudt til mødet til at drøfte omprioriteringsforslagene på Børne- og Familieområdet.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Jonna Østenkær, Carsten Otte, Carl-Otto Borup, Tommy Toft Kristensen, Lars Andreasen, Janet Nielsen og Gitte Grau

Til toppen


2. Forhøring


Resume

Til orientering og drøftelse

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på deres møde d. 5. april 2022, at iværksætte en forhøring ved jer på de omprioriteringsforslag som fagforvaltningen har udarbejdet i forbindelse med budget 2023. Børne- og Skoleudvalget skal på deres møde d. 11. maj beslutte hvilke forslag, der skal videresendes til budgetforhandlingerne. Forhøringen har til formål at afklare og kvalificere de forskellige forslag, således udvalget står stærkere i deres beslutningsproces.

Forhøringen er ikke en erstatning for den allerede varslede høring i juni måned. Den kommer som vanligt.

Børne- og Skoleudvalget har en bunden opgave i at finde omprioriteringsforslag for 4,7 mio. kr.

Udvalget vil gerne, i forhold til de forskellige omprioriteringsforslag, blive klogere på:

  • Jeres holdning til dem
  • Om I har forslag til justeringer/tilrettelser
  • Er der forslag, der er mere ”spiselige” end andre
  • Nye ideer som fagforvaltningen ikke har afdækket
  • Eller andre forhold, som I gerne vil have, udvalget skal være opmærksomme på inden deres drøftelse

Jeres udtalelse skal fremsendes til Maria Petersen på mail: maria.petersen@99454545.dk senest d. 28. april 2022. Børne- og Skoleudvalget er klar over, at der er tale om en meget kort frist. Det er derfor vigtigt at understrege, at såfremt I ikke har muligheden for at indsende en udtalelse, så kommer forslagene i officiel høring i juni måned.

Budget 2023 - Forslag til omprioritering er med som bilag.

Beslutning

Forslagene i bilaget med omprioriteringsforslag på 4,7 mio. kr. blev drøftet på mødet. Der er efter møde i MED udvalget for Børn og Kultur den 25. april 2022 kommet et fælles høringssvar, der er vedlagt som bilag.

Ud over de allerede beskrevne forslag, er der på mødet stillet forlag om, at man kan opsige abonnement på læringsplatformen ”Min Uddannelse”. Forslaget er beskrevet i vedlagte bilag, og indgår til yderligere beskrivelse.

Vibeke informerer om, at nye forslag stadig er velkomne.

Der var en generel drøftelse af processen med omprioriteringsforslag. Processen giver et psykisk pres hos medarbejderne og påvirker arbejdsmiljøet i organisationen.

Bilag

Til toppen

Opdateret 29. april 2022