8. december 2014

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 8. december 2014
Lokale: Lokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Procedure og aftaler i forbindelse med nedlæggelse af skoler og børnehaver


Resume

Der blev på mødet den 27. november 2014 godkendt, at der aftholdes ekstraordinært møde, hvor der gives en orientering om aftalte procedure.

Sagsfremstilling

Udvalget skal tage stilling til indkaldelse af ekstraordinært møde. På det ekstraordinære møde vil der blive orienteret om aftalte procedurer i forhold til personalet, hvis byrådet beslutter at nedlægge Agersted og Serritslev Skoler og tilhørende

dagtilbud.

Der vil på mødet yderligere blive orienteret om procedure for personalet ved lukning af Rømervejens Børnehave og tilpasning af SFO-ledelse i forhold til Byrådets vedtagelse af Budget 2015, hvis aftalerne er færdige.

Indstilling

Fag MED for Børn og Kultur, 27. november 2014, pkt. 7:

Godkendt. Der indkaldes til ekstraordinært møde i Fag MED for Børn og Kultur den 8. december 2014 kl. 12.00-13.00.

Fraværende: Gerda Nielsen og Jesper Jensen mødte for Jon Miller.

Beslutning

"Parterne giver udtryk for, at det har været en konstruktiv proces. Alle organisationer har budt positivt ind og alle parter er interesseret i, at så mange kompetencer som ovverhoved muligt bevares i kommunen.

Medarbejderne oplever, at der er blevet lyttet til dem i forhold til proces og aftaleresultat.

Der er et opmærksomhedspunkt vedrørnede genansættelsesforløb i den indgåede aftale med BUPL og FOA i forhold til Personale ABC'en".

Fraværende: Bente Kristoffersen, Jette Tømmerby Nielsen og Hanne Kristensen.

Til toppen

Opdateret 16. december 2014