2. februar 2015

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 2. februar 2015
Lokale: Lokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Gerda Nielsen, Bodil Nielsen, Carsten Otte og Merete Højer Andreasen

Til toppen


2. Ansøgning til pulje til mere pædagogisk personale


Resume

Fag MED for Børn og Kultur skal drøfte og komme med forslag til indholdet i en ansøgning til pulje om mere pædagogsk personale i vores dagtilbud. Ansøgningen skal behandles den 3. februar i Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har udmeldt en pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud for 2015 og 2016. Puljen er på 250 mio. kr. Det fremgår af ansøgningensbetingelserne, at kommunerne ved ansøgning forpligter sig til at anvende midlerne til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne kan anvendes til mere pædagogisk personale i både daginstitutioner og dagplejen. I dagplejen kan midlerne bl.a. målrettes bedre vikardækning og øget pædagogisk sparring.

Det forventes, at Brønderslev Kommunes andel bliver ca. 1,5 mio. kr.

Kommunerne kan ansøge om midler fra puljen gennem Tilskudsportalen, hvor der også kan findes diverse informationer om ansøgningsprocedure: https://tilskudsportal.sm.dk/Sider/paedagog2015.aspx

Bemærk at ansøgningen gælder for både 2015 og 2016.

Ansøgningsfristen er onsdag den 18. februar 2015, kl. 12.00.

Dagtilbudschefen udarbejder notat på baggrund af forslag fra dagtilbudslederne. Notatet eftersendes inden mødet i Fag MED.

Beslutning

Fag MED for Børn og Kultur anbefaler, at midlerne søges hjem og fordeles forholdsvis til institutionerne med henblik på en øget indsats i arbejdet med "Udvikling i Fællesskaber".

Fraværende: Bente Kristoffersen, Gerda Nielsen, Bodil Nielsen, Carsten Otte og Merete Højer Andreasen

Bilag

Til toppen

Opdateret 5. februar 2015