16. november 2015

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 16. november 2015
Lokale: Lokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 09:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Beslutning

Pkt. 2 ændres til "Forslag til proces og principper i forbindelse med tilpasning af SFO-ledelse".

Fraværende: Bente Kristoffersen og Jonna Østenkær

Til toppen


2. Forslag til proces og principper i forbindelse med tilpasning af SFO-ledelse


Resume

Sagsforløb: Fag-MED Børn og Kultur.

Drøftelse af proces og principper for tilpasning af SFO-ledelse i forbindelse med budget 2016 og ny skolestruktur.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 16. september 2015 en ny skolestruktur. Derudover er der i budgetforliget for 2016 indlagt en besparelse på SFO-ledelse på 2 mio. kr. årligt. Byrådet godkendte den 16. september 2015 en ny skolestruktur. Derudover er der i budgetforliget for 2016 indlagt en besparelse på SFO-ledelse på 2 mio. kr. årligt. I en sammentænkning med fælles ferielukning på børnepasningsområdet. Den fælles ferielukning er beregnet til 0,5 mio. kr..

Efter drøftelse med BUPL er der udarbejdet et notat med proces og principper for SFO-lederne i forbindelse med udmøntningen af besparelsen. Der vil på mødet blive orienteret om indholdet af notatet.

Beslutning

Medarbejdersiden udtaler

Det er vigtigt for medarbejdersiden, at ledelsen er tilgængelig og nærværende i det daglige arbejde i institutionen.

Det er også vigtigt at medarbejderne på den pågældende arbejdsplads oplever at lederen er synlig.

For at skabe trygge medarbejdere, er det vigtigt, at der i det daglige er en kompetent leder der kan træffe hurtige og rigtige pædagogiske og faglige beslutninger, når det kræves.

Det er heller ikke på nogen måder hensigtsmæssigt for nogen parter, at der er pædagoger/medarbejdere, med ledelsesopgaver, uden at have de nødvendige ledelsesmæssige kompetencer. Altså være på leder overenskomst.

Medarbejderne ønsker de lokale Med-udvalg inddraget i processen undervejs i strukturændringen i højere grad end tilfældet er jvf. Retningslinjer for medinddragelse ved større omstillingsprocesser.

Ledersiden udtaler

Forslaget taget til efterretning.

Fraværende: Bente Kristoffersen og Jonna Østenkær

Til toppen

Opdateret 18. november 2015