7. februar 2014

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 7. februar 2014
Lokale: Lokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 11:00


Indholdsfortegnelse1. Procedure for personaletilpasning


Sagsfremstilling

Der ønskes en drøftelse af proceduren for personaletilpasning i forbindelse med omorganisering af SFO'erne, som følge af folkeskolereformen 2014.

Beslutning

Fag MED for Børn og Kultur kan anbefale den foreslået proces, idet udvalget opfatter processen som "ordentlig".

Det er udvalgets opfattelse, at det er vigtigt, at Lokal MED orienteres om og drøfter principperne for kriterier for udvælgelse af medarbejdere på den enkelte skole, da der ikke er kommunalt aftalte principper for dette.

Der ønskes aftalt et fælles tidspunkt på dagen for udlevering af høringsbrev den 4. marts 2014.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Jonna Østenkær, Jørn Godsk, Annette Larsen, Jette Tømmerby Nielsen. Ann Ersted mødte for Lena Skjødsholm.

Resume

Som følge af implementeringen af folkeskolereformen skal der ske en tilpasning af personaleressourcerne.

Bilag

Til toppen

Opdateret 5. februar 2014