22. maj 2014

Fag MED for Vej og Park - Dagsorden

Dato: 22. maj 2014
Lokale: Rådhuset Dronninglund mødelokale 1
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse6. Gensidig Information - herunder relevante emner for næste møde


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Leder af vej og park orienterede om strukturændringer i vej og parks grønne område, her har man reduceret med en leder stilling, således der nu er en leder for gartnerområdet.

Samtidig har man lavet 10 selvstyrende teams på området - som allerede nu fungerer rigtig godt.

Leder af serviceområdet orienterer om ny plan der er lavet for kompetenceudvikling på serviceområdet.

34 medarbejder har ønsket at komme på serviceassistent uddannelsen - som varer 1 år.

I den periode de faste medarbejdere er på uddannelse, bliver afløsere tilbudt ansættese i et år med fast timetal.

Til toppen

Opdateret 23. september 2016