Kompetenceudvikling i Dagplejen - ICDP

dagplejen

Stjernestunder for store og små

I den kommunale dagpleje vil vi gerne blive dygtigere, derfor har vi sat fokus på et fælles kompetenceløft for alle dagplejere.

I efteråret 2014 og foråret 2015 deltager alle dagplejere i ICDP uddannelse niveau 1. 8 hold i alt.

Med et fælles afsæt ønsker vi at skabe de bedste forudsætninger for alle børn i den kommunale dagpleje. Vi ved, at børn har brug for at blive mødt af kompetente voksne, nærvær, og varme relationer. Vi har valgt ICDP, fordi vi ønsker at udvikle og styrke relationen mellem barn og dagplejer.

Alle dagplejere skal igennem uddannelsen indenfor en kort tidshorisont. Dette giver go` mening i forhold til kollegiale sparring og støtte.

For at dette overhovedet er muligt, har vi søgt midler hos Den kommunale kompetencefond. Dagplejernes FTR har lagt et stort arbejde i at søge midler hjem til hver enkelt dagplejer – hårdt arbejde men det har været det hele værd. Således over 1 mio. kr. Ipads er indkøbt til alle.

Forældre er orienteret i god tid om uddannelsesdagene som strækker sig over 6 enkelt dage og ved fælles hjælp får vi gæsteplejen til at fungere.

De to første hold har været på 1. uddannelsesdag og der jubles over dette tiltag.

Jonna Østenkær

Opdateret 28. august 2014