Nyhedsbrev fra Hoved MED den 4. september 2014

Nyhedsbrev fra Hoved MED den 4. september 2014

Retningslinjer for trivselsmåling

HR-afdelingen har lavet forslag til nye retningslinjer for trivselsmålinger i Brønderslev Kommune.

Baggrund for ændringen:

  • Tidligere er der anvendt et generelt spørgeskema, hvor flere medarbejdere har givet udtryk for, at spørgsmålene ikke var relevante, eller var udformet, så de kunne misforstås.
  • Endvidere var flere af spørgsmålene ikke relevante for ledere, hvorfor trivselsmåling af ledere kørte efter et andet koncept.
  • Arbejdstilsynet har efterlyst spørgsmål i forhold til mobning, vold og trusler
  • Flere områder har efterlyst mere tid til at arbejde med indsatserne i handleplanen, idet flere indsatser har krævet processer over længere tid.
  • Den eksterne benchmarking med andre kommuner har ikke haft stort betydning for de enkelte områder, så muligheden vil falde bort med de nye spørgsmål

Hovedændringerne i de nye retningslinjer:

  • Trivselsmålingen gennemføres hvert 3 år, frem for hvert 2. år for at give mere plads til arbejdet med handleplanen.
  • Målgruppen udvides, så alle medarbejdere og ledere deltager i trivselsmålingen, hvilket betyder et samlet billede af trivslen i Brønderslev Kommune.
  • Spørgsmålene tilrettes Brønderslev Kommune i forhold til Leadership Pipeline samt yderligere spørgsmål omkring mobning, vold og trusler
  • Benchmarking sker efterfølgende internt eftersom trivselsmålingen er tilrettet organisationen
  • Områdets fravær fremgår i trivselsrapporten

 

Hoved MED valgte på mødet at dele drøftelsen op i 2. En drøftelse om, hvorvidt trivselsmålingen fremadrettet skal gennemføres hvert 3. år og en drøftelse om, hvorvidt den skal være anonym.

 

Drøftelserne endte ud i, at de enkelte Lokaludvalg/Personalemøder med MED-status skal spørges om, hvad de tænker om, at trivselsmålingen fremadrettet gennemføres hvert 3. år samt spørgsmålet til anonymitet.

 

I forhold til forslaget om ændringen af udformningen af spørgeskemaet godkendte Hoved MED den del.

 

Arbejdsgruppen, der i sparring med HR kvalificerer/tester spørgeskemaet i efteråret 2014, består af Jon Miller, Ann Catrine Vestergaard, Susanne Østergaard og Helle Rasmussen.

Opdateret 20. november 2014