Nyhedsbrev fra Hoved MED den 11. december 2014

Sygefravær

Byrådet har i forbindelse med budget 2015 besluttet, at der skal iværksættes foranstaltninger, der kan nedsætte det samlede sygefravær i kommunen.

På mødet godkendte Hoved MED de nye retningslinjer, som Personaleafdelingen har udarbejdet for opføgning ved sygefravær. Retningslinjerne skal bidrage til at sikre, at vi har en fælles holdning til opfølgning, når medarbejdere er fraværende fra arbejdspladsen på grund af sygdom.

Her kan du se Retningslinjer for opfølgning ved sygefravær

 

HR-strategi

Der er vedtaget ny HR-strategi for 2015-16

Formålet med HR-strategien er:

  • At synliggøre de udfordringer, som organisationen har på HR-området og dermed identificere initiativer, så der fremadrettet kan arbejdsdes med løsninger i forhold til de nævte udfordringer
  • At understøtte/udvikle et godt arbejdsmiljø som højner trivsel og nærvær og dermed gode leverancer for borgerne.

På baggrund af de forskellige intervies vil indsatser i 2015-2016 være:

  • Tværsektoriet samarbejde
  • Nærvær/fravær

Her kan du læse HR-strategien 2015-2016


Digitale postkasser

Som ansat ved Brønderslev Kommune får man nu alle breve vedr. ansættelsesforholdet i den digitale postkasse. Det kan f.eks. være:

  • Lønsedler
  • Indkaldelser til samtaler, f.eks. om sygefravær
  • Høringsbreve
  • Afgørelse, f.eks om ændring af ansættelsesforhold eller afskedigelse.

Et brev, der er sendt til den digitale postkasse, har samme retsvirkning som et brev, der er sendt til den almindelige postkasse.

Da der kan være tidsfrister, som skal overholdes, er det vigtigt at tømme og læse posten i den digitale postkasse.

Opdateret 9. januar 2015