Nyhedsbrev fra Hoved MED den 24 februar 2015

Økonomisk tilbageholdenhed

Byrådet besluttede på mødet den 17. december 2014, at der skal udvises generel tilbageholdenhed i forhold til frigivelse af bevillinger og ansættelser fremover.

På bagrund af beslutningen er der sendt en mail ud til alle ledere i hele organisationen om økonomisk tilbageholdenhed. Det skal ses som en ”early warning”, idet vi kan risikerer, at der skal se en opbremsning senere i 2015. på ansættelsesområdet betyde det, at behov for genbesættelse skal vurderes nøje og opslag internt eller eksternt skal godkendes af fagchef. Det er vigtigt at pointerer, at der ikke er tale om ansættelsesstop.

 

Arbejdspres, vold og trusler

Hoved MED opfordrer de enkelte arbejdspladser til at få italesat og drøfte de vilkår, som er lokalt i forhold til arbejdspres, vold og trusler. Få lavet handleplaner, hvor det er nødvendigt, således trivslen på arbejdspladsen er optimalt i forhold til den del. Hoved MED henviser i øvrigt til:

  • De overordnet retningslinjer i forhold til vold og trusler på fagområderne
  • Trivselsmålinger, hvor der mulighed for at sætte emnet på som et indsatsområde
  • Arbejdsmiljødagene i Vrå, den 25. og 26. marts 2015, hvor der er mulighed for at få redskaber og inspiration.

 

Etablering af studiejobs i Brønderslev Kommune

Business Region North Denmark (BRN) er et nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Hensigten er at etablere et partnerskab på områder, der er særlige vigtige for en positiv udvikling i regionen, bl.a. gen-nem konkrete fælles initiativer og projekter. Et af disse initiativer er at sikre, at der i Nordjylland er adgang til kvalificeret arbejdskraft.

En af metoderne til at sikre, at den kvalificerede arbejdskraft forbliver i regionen er at finde job til de studerende og nyuddannede fra universitetet og UCN.

Brønderslev Kommunes bidrag hertil, er at der skal etableres 25 studenterjobs i den samlede kommunale organisation over en 3 årig periode

Et studenterjob er defineret som seks måneders ansættelse med én ugentlig arbejdsdag for én studerende. Det svarer til 200 timer, som er den kvantitative definition af et studiejob.

Det forudsættes, at studenterjobsene etableres indenfor den nuværende normering på baggrund af naturlig stillingsledighed i den samlede kommunale organisation. I alt vil det svare til 2 - 2,5 fuldtidsnormering.

Hoved MED ser positiv på etableringen af studiejobs i Brønderslev Kommune. Ser det som et løft af organisationen og en investering i fremtiden.

Opdateret 20. marts 2015