Muligt at søge midler til at sikre et bedre arbejdsmiljø

135 millioner kroner skal de næste fire år være med til at sikre et bedre arbejdsmiljø på landets arbejdspladser

Det er baggrunden for en ny aftale, som er indgået 27. februar 2015.

Der er særligt fokus på at forebygge vold og trusler, arbejdsulykker og fysisk og psykisk nedslidning på jobbet med den aftale, som regeringen, SF og Enhedslisten indgik den 27. februar. Her er afsat 135 millioner kroner til formålet, og der er tale om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse i årene 2015, 2016, 2017 og 2018.

Pengene tages af fondens opsparing på 388,9 millioner kroner. Og aftaleparterne er også blevet enige om at drøfte mulighederne for udmøntning af fondens opsparing inden for fondens formål i forbindelse med de kommende års forhandlinger om finansloven.Aftalen indeholder en lang række forskellige initiativer.Blandt andet videreføres kampagnen ”Forebyg vold på jobbet” med 7,5 millioner kroner, som Videncenter for Arbejdsmiljø står bag. Begrundelsen er, at kampagnen har haft god gennemslagskraft.  Den ville ellers være udløbet ved udgangen af dette år, men nu udbredes den til også at omfatte det private område.

Tilbud til særligt udsatte medarbejdere

Den nye aftale indebærer tillige, at de nuværende forebyggelsespakker til virksomhederne bliver forlænget. Nogle af pakkerne er målrettet hospitalsansatte, ligesom der vil blive udarbejdet nye voldsforebyggelsespakker til skolelærere.

Se hele aftalen her

 

(kilde: Videnscenter for arbejdsmiljø 2. marts 2015)

Opdateret 12. marts 2015