Nyhedsbrev fra Hoved MED den 10 juni 2015

Høring af afdækningskatalog for Budget 2016 

Afdækningsforslagene er udarbejdet og fagudvalgene er i gang med at prioriterer.

Afdækningsforslagene er tidligere ude i organisationen og offentligheden end tidligere år, hvilket kan give uro i organisationen og pressen hen over sommeren.

Det er vigtigt at understrege, at der på nuværende tidspunkt kun er tale om forslag. Intet er vedtaget. Alle medlemmer af Hoved MED skal være med til at understrege dette ude i organisationen.

 

Fremtidige trivselsmålinger

 

Med henblik på fremtidige trivselsmålinger har Hoved MED fået undersøgt, hvordan holdningen i hele organisationen er til spørgsmålet om anonymitet i trivselsmålingen og hvor hyppigt der skal afholdes trivselsmålinger.

 

På baggrund af de tilbagemeldinger, der er kommet fra Lokaludvalgene/Personalemøderne med MED-status er holdningen, at trivselsmålingen skal være anonym og gennemføres hvert 2. år.

 

Hoved MED besluttede derfor, at trivselsmålingen fremadrettet gennemføres hvert 2. år i hele organisationen samtidig. Gennemførelsen af trivselsmålingen sker rullende, d.v.s. at næste gang er et andet tidspunkt på året. Trivselsmålingen vil fortsat være anonym.

 

Læs de godkendte Retningslinjer for trivselsmåling her.

 

 

Trivselsmåling 2015

 

Trivselsmålingen 2015 er gennemført for hele organisationen i perioden 9. marts 2015 – 12. april 2015.

 

Efterfølgende er der dannet rapporter, som er sendt ud i organisationen. Det videre arbejde med trivselsmålingen er forankret i de lokale arbejdsmiljøgrupper. Der kommer HR-konsulent ud til alle enheder, hvilket Hoved MED finder positivt, idet det giver god sparring.

 

Svarprocenten på trivselmålingen er steget i forhold til de foregående målinger i 2011 og 2013, hvor den i 2015 er over 80%. Hoved MED roser den høje svarprocent.

 

Hoved MED drøftede forslag til tilpasninger af spørgsmål og skala i spørgeskemaet. Forslagene oversendes til HR til konkret stillingtagen. Hoved MED ønsker ikke store ændringer fra gang til gang, da det vanskeliggør sammenligning mellem målingerne.

Opdateret 24. juni 2015