Stress-strategi

Der er udarbejdet en stress-strategi, der er afledt af arbejdet med fokus på fravær/nærvær. Strategien er godkendt af FL d. 25. august 2015.

Her finder du stress-strategien

Opdateret 21. september 2015