Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne (SPARK) - Ansøgning åbner 13. april kl. 12

Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne (SPARK) er en fælles indsats, der skal understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.

KL og Forhandlingsfællesskabet står bag SPARK.

KL og Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomstforhandlingerne 2015 enige om en fælles indsats for at understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø. Fra maj 2016 igangsætter parterne derfor ”Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne – parternes støtte til lokal dialog og handling” (SPARK), som arbejdspladserne kan få støtte fra. 

SPARK tilbyder støtte og sparring til arbejdspladsens lokale TRIO/MED, sådan I kan blive bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø. 

 

 

Ansøgning til støtte til lokal dialog og handling  fra SPARK åbner d. 13. april kl. 12. 

Der ansøges via ansøgningsblanketten på www.sparkweb.dk

Husk at ledere og medarbejderrepræsentanter på den enkelte arbejdsplads skal være enige om at ansøge. 

 

 

Opdateret 13. april 2016