Nyhedsbrev fra Hoved MED den 8. juni 2016

Grundholdninger til samarbejde ved frivilligt arbejde i Brønderslev Kommune

Hoved MED har godkendt nogle tydelige formuleringer for, hvorledes Brønderslev Kommunes forventninger er til samarbejdet mellem arbejdspladsen og den frivillige enkeltperson, forening eller organisation.

Grundholdningerne beskriver

  • Hvordan vi forstår det frivillige arbejde
  • Hvad målet for samarbejde med frivillige er
  • Hvad vi ønsker et frivilligmiljø skal afspejle

Der er tillige udarbejdet en skabelon for udarbejdelse af samarbejdsaftaler, der afklarer rammer, roller, vilkår og mål for det frivillige arbejde

Begge dele kan findes på hjemmesiden www.ansatibronderslev.dk

 

Værdisæt for Brønderslev Kommune

Der er udarbejdet nyt værdigrundlag, som understøtter tankesættet i ”Brønderslev Kommune – i samspil med borgerne”.

Værdierne er: 

  • Nysgerrig, som er den undersøgende og dialogorienterende tilgang
  • Fællesskabende, som er den tilgang, der inddrager borgeren og tænker tværfagligt
  • Modig, som er tilgangen kreativ og opgør med 0-fejlskultur

Hoved MED anbefaler, at værdisættet godkendes.

Værdierne er efterfølgende blevet godkendt af byrådet, og der vil nu blive igangsat en proces, hvor de 3 værdier omsættes til den konkrete hverdag i institutionerne, skolerne og afdelingerne.

Nærmere beskrivelse af værdierne findes på www.bronderslev.dk

 

Fremtidig MED-struktur

Som følge af Byrådets godkendelse af ny organisationsstruktur med 3 fagforvaltninger og 1 stabsforvaltning har en arbejdsgruppe udarbejdet forslag til fremtidig MED-struktur, som Hoved MED har godkendt.

Det betyder at der fortsat opretholdes 4 Fag MED:

  • Administration og Ejendomsservice
  • Børn og Kultur
  • Sundhed og Velfærd
  • Teknik og Miljø (Vej & Park)

Indenfor de enkelte Fag Med er princippet, at der på det lokale niveau etableres Lokaludvalg eller Personalemøde med MED-status pr. afdeling/decentral enhed

 

Lovforslag om integrationsgrunduddannelse (IGU)

Hoved MED blev orienteret om, at Folketinget har vedtaget en lov om integrationsuddannelse (IGU) med virkning fra 1. juli.

Målgruppen for IGU er flygtningen og familiesammenførte flygtninge, der er fyldt 18 år og er under 40 år.

IGU er et 2-årigt forløb, der veksler mellem praktik og skole. Praktikken er lønnet og følger gældende EGU-lønsatser.

Som kommunens største arbejdsplads, skal vi sikre, at der ved genbesættelse af stillinger indtænkes IGU som en mulighed.

Opdateret 1. juli 2016