Nyhedsbrev Hoved MED 23.03.2018

Budgetproces og tidsplan for Budget 2019:

Byrådet har besluttet, at fagudvalgene skal udarbejde beskrivelser af reduktionsforslag svarende til 1,5% i løbet af foråret. Beskrivelserne skal være så detaljerede, at de kan danne udgangspunkt for en vurdering af indhold og konsekvenser af forslagene.

Disse beskrivelser sendes i høring fra maj og hen over sommeren i hele organisationen.

I starten af september vil der blive gennemført almindelig høringsprocedure for det samlede budgetforslag til 1. behandling, opmærksomhedslisten og de prioriterede reduktionsforslag i bl.a. Fag-MED og Hoved MED

Hoved MED ser positivt på, at der er stor tydelighed omkring budgetprocessen, og at der er lyttet til evalueringerne fra sidste års proces

Dialog og samarbejdskultur i organisationen:

Hoved MED har besluttet, at der i stedet for at indføre Whistleblower ordning, skal være større tydelighed omkring

  • Hvilken dialog- og samarbejdskultur der er/skal være i organisationen.
  • Hvilke dialogveje der er i MED- og ledelsessystemet, hvis en medarbejder står over for noget, som ønskes videregivet.

Hoved MED har nu godkendt "Dialog og Samarbejdskultur i organisationen". Formidling af notatet vil foregå via Trioen (Leder, AMR og TR).

Trivselsmåling 2017:

Trivselsmålingen 2017 er gennemført for hele organisationen. Overordnet viser målingen fremgang på alle temaer set i forhold til målingen i 2015, og der er fortsat tale om høj svarprocent

Hoved MED vil senere på året drøfte evaluering af trivselsmålingen. Hoved MED understreger, at kortlægning kun er første del af arbejdet. Det er vigtigt at der nu arbejdes lokalt i arbejdsmiljøgrupperne med udarbejdelse af handleplaner og tiltag.

Opdateret 21. januar 2021