Nyhedsbrev Hoved MED 22.06.2018

Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018
Overordnet set viser budgetopfølgningen balance. Der er udfordringer på henholdsvis Ældreområdet og for udsatte børn og unge, og på begge områder arbejdes der på at minimere udfordringerne. På beskæftigelsesområdet er der et mindre forbrug, der modsvarer udfordringerne

Layoutet på budgetopfølgningerne er justeret, så rapporterne er mere læsevenlige end tidligere. Der er enklere tekst og flere grafiske beskrivelser.

Evaluering af Arbejdsmiljødagene 2018
Der har været mange positive tilbagemeldinger på Arbejdsmiljødagene 2018.

Hoved MED ønsker, at der også på Arbejdsmiljødagene 2019 afsættes ½ dag til arbejdet i TRIO ‘en for Brønderslev Kommune.

Arbejdsmiljødagene afholdes den 20. og 21. marts 2019 i Idrætscenter Vendsyssel.

Planlægningsgruppen indenfor Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev Kommuner mødes igen i august måned med henblik på næste års planlægning. Såfremt der er emner eller konkrete forslag til workshopsholder, så kontakt Mia Pilgaard eller Gitte Grau i HR

Ny næstformand
Rita Nielsen fra Jobcenteret er valgt som ny næstformand

Opdateret 30. juli 2018