Nyhedsbrev fra Hoved MED d. 13. september 2018

Budgetopfølgning 2 for 2018

Samlet set hænger budgettet fint sammen. Budgetopfølgningen for andet kvartal 2018, viser fortsat bedre resultat end budgetteret.

I alt forventes nu et resultat der er ca. 6,2 mio. kr. bedre end forventet.Budget 2019 – høring af budgetforslag til 1. behandling


Denne anden høringsrunde omhandler det budgetforslag, som skal behandles politisk på byrådsmødet i september.

Henover sommeren er der blevet udarbejdet en såkaldt opmærksomhedsliste, der indgår som supplerende materiale til budgetforslaget.

Hoved MED fastholder tidligere fremsendte høringssvar med forslag til reduktionspuljer. Medarbejderrepræsentanterne bakker op omkring høringssvarene fra diverse Fag MED, samt opfordrer byrådet til at tænke langsigtet når der lægges budgetter.

Der blev afholdt orienteringsmøde om budgetaftale for 2019 den 26. september.
Opdateret 1. oktober 2018