Nyhedsbrev fra Hoved MED, d. 15. marts 2019

Foreløbig budgetproces og tidsplan for Budget 2020

Overordnet set ser budgettet fornuftigt ud.

Der skal i forbindelse med budget 2020 igangsættes en proces hvor der skal findes forslag til 1% råderum i alle udvalg. 

Det er af hensyn til høringsprocessen, vigtigt at processen sættes i gang tidligt.

Der blev ytret bekymring omkring hvor forslag til de 1% råderums kan findes, der er skåret nok allerede.

Der blev fremlagt forslag om at tænke mere langsigtet i form af investeringer frem for besparelser

Alle Fag MED og Hoved MED medlemmer bliver desuden tilbudt en introduktion til Budget 2020, på samme niveau som den byrådet får.

 

 

Dialog og samarbejdskultur i Brønderslev kommune

Notatet er udarbejdet af Hoved MED på baggrund af drøftelser omkring whisteblower ordningen. Der er enighed om at Brønderselv Kommune ikke har behov for en decideret whisteblower ordning.

På baggrund af drøftelserne er notatet ”Dialog og Samarbejdskultur i Brønderslev Kommune” derfor blevet udarbejdet. 

Det er et godt notat, men det må gerne blive endnu mere synligt ude i organisationen. Her opfordres fremadrettet til at tage notatet med til sit bagland og drøfte det på lokaludvalgsmøder/personalemøder med MED status, samt i TRIO érne, for at sikre større implementering af notatet.

Opdateret 21. januar 2021