NYT TILTAG: Morgen- og Fyraftensmøder

Med udgangspunkt i HR-strategien iværksætter HR i dette efterår et nyt tiltag. 

Det er en række korte Morgen- og Fyraftensmøder, som starter dette efterår og kører til sommeren 2020. 

Møderne vil altid være målrettet ledere, mens de skiftevis vil være målrettet tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. 

Morgen- og Fyraftensmøderne vil have aktuelle temaer på dagsordenen - enten fordi de kræver et særligt fokus lige nu, skal genopfriskes, opdateres eller på anden måde er aktuelle. 

Ledere, tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter kan allerede nu sætte kryds i kalenderen!

Der er allerede åbent for tilmelding til de første møder vedrørende 1-1-2-4, så klik her for at orientere dig nærmere om indhold og tilmelding.

Opdateret 23. august 2019