Nyhedsbrev Hoved MED Oktober 2019

Nyhedsbrev fra Hoved MED, den 3. oktober 2019

 

Ny vision for Brønderslev Kommune

Visionen for Brønderslev Kommune er resultatet af Byrådets visionsproces her i foråret og sommeren. Formålet med visionen er at tydeliggøre den ønskede politiske retning og ramme for den fremtidige udvikling for borgere og ansatte i Brønderslev Kommune.

Visionen bygger videre på det allerede kendte fundament som findes ”I Samspil med Borgerne” og de fælles værdier om, at vi alle er: ”Nysgerrige”, ”Modige” og ”Fællesskabende”.

Evaluering af den lokale MED-aftale

I Brønderslev Kommunes Lokale MED-aftale om medindflydelse og medbestemmelse er det aftalt, der skal ske en evaluering af aftalen hvert 4. år.
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge behovet for evaluering af den lokale MED-aftale samt i hvilken retning vi skal gå. Herunder om den eksisterende Lokale MED-aftale skal evalueres eller om der skal udarbejdet en ny Lokal MED-aftale.

Trivselsmåling 2020

Trivselsmålingen for 2017/18 skal evalueres og der oplyses om det fremadrettede arbejde omkring Trivselsmåling 2020.
HR indkalder formand og næstformand i alle Fag Udvalg til et evalueringsmøde den 22. november 2019. Inden mødet fremsendes dagsorden samt spørgsmålene der bliver drøftet under evalueringsmødet. Formand og næstformand har derfor mulighed for at gå til deres bagland og få deres kommentarer med.
Der er planlagt et tidsforløb for Trivselsmåling 2020, og Arbejdsmiljøgrupperne vil blive inddraget i det fremadrettede arbejde med Trivselsmåling 2020.

Opdateret 25. oktober 2019