Nyhedsbrev Hoved Med December 2019

Feriefondens regnskab 2019

Generelt er der fin efterspørgsel på feriehusene/lejlighederne, men sommerhuset i Hou har været underskudsgivende gennem flere år og derfor har Feriefonden sat tiltag i gang i og omkring huset for at øge efterspørgslen.

Hoved MED godkendte Feriefondens regnskab for 2018 og opfordre til øget brug af sommerhuset i Hou, således huset fortsat kan være en del af Feriefondens feriehuse.


Hoved MED ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.
Opdateret 17. december 2019