Nyhedsbrev Hoved MED September 2020

Trivselsmålingen har skiftet navn til Psykisk APV

HR har igennem processen inddraget sparringsgruppen, bestående af ledelses- og medarbejder-repræsentanter fra alle Fag MED samt alle AMR i Fag MED.

Formålet med den psykiske APV er at give ledere og medarbejdere et fælles afsæt i arbejdet med et psykiske arbejdsmiljø.

Selve kortlægningen (spørgeskemaet) sendes ud via e-boks primo november. Information samt hjælpemateriale er tilgængeligt på: http://www.ansatibronderslev.dk

 

Overordnet lønpolitik for Brønderslev Kommune

Den overordnede lønpolitik tager udgangspunkt i Byrådets overordnede målsætninger, ledelses-grundlaget, Brønderslev Kommunes værdier og kommunens samlede personalepolitik. Lønpoli-tikken bygger på åbenhed og dialog.

Rammen og forventningsafstemning for lønforhandlingerne aftales lokalt. Dialogen bør foregå med gensidig respekt.

Der kan med fordel hentes inspiration fra andre områder i organisationen, hvor årlige lønfor-handlinger fungerer godt.

 

Generel kompensation - kurser og uddannelse ud fra Personale ABC'en

Rammerne for kompensation i forbindelse med kurser og uddannelse, ud fra personale ABC’en, blev drøftet.

Det er vigtigt at man inden påbegyndt kursus eller uddannelse aftaler rammerne for gennemførsel. Herunder:
Balancerer kurset med de øvrige arbejdsopgaver der er på arbejdspladsen og er der flere med-arbejdere væk i samme periode. Hvor meget kursus – og forberedelsestid bruges der og kommer der kørsel oveni.

 

Tjenestefri med løn ud fra Personale ABC’en

Med udgangspunkt i Personale ABC'en om tjenestefri med løn blev de overordnede principper for retten til tjenestefri drøftet.

Der skal være balance mellem arbejds -og privatliv og tjenestefri skal være foreneligt med forholdene på arbejdspladsen
Det er vigtigt at have fokus på dialog med udgangspunkt i, at der er tillid til at dialogen afspejler sigtet i aftalerne. 
Personer, der er selvtilrettelæggende er også omfattet af aftalerne omkring tjenestefri. Når der er ret til tjenestefri gælder det som udgangspunkt også tid til transport og evt. ventetid.

Der foretages justeringer der hvor det ikke er helt tidssvarende 

Opdateret 22. september 2020