Nyhedsbrev fra Hoved MED 11.december 2020

Rygning og rygepolitik:
Forud for den endelige politiske stillingtagen til rygepolitikken er Hoved MED blevet bedt om at drøfte sagen.
Hoved MED har drøftet rygning og rygepolitikken ud fra mange forskellige synspunkter, men har dog ikke ønsket at komme med en indstilling til det politiske system, da Hoved MED ikke er enige.


Dialog og samarbejdskultur i Brønderslev Kommune:
At ytre sig/videreformidle kritiske forhold på sin arbejdsplads kræver både mod og tryghed. Derfor er det vigtigt at understøtte kulturen ved at være opmærksom på at ytre sig og mod-tage ytringerne respektfuldt, ordentligt og konstruktivt og gå i en åben dialog.

Hoved MED har i 2017 udarbejdet notatet ” Dialog og samarbejdskultur Brønderslev Kommune”. Notatet er blevet evalueret på Hoved MEDs møde i september 2020, hvor notatet tilpasses. Hoved MED opfordre organisationen til at efterleve notatet. Se notatet ”Dialog og samarbejdskultur Brønderslev Kommune”.


Datasikkerhed på mobile enheder i Brønderslev Kommune (MDM):
For at sikre personoplysninger på mobile enheder(telefoner/tablets), indføres et nyt sikkerhedssystem til håndtering af de skærpede sikkerhedskrav. De handler primært om at beskytte personoplysninger, f.eks. muligheden for at lukke/slette en telefon/iPad, hvis den f.eks. mistes i en lufthavn eller bliver stjålet. Der vil være 2 overordnede anvendelses scenarier:

  1. En kommunetelefon, er en telefon som udelukkende anvendes arbejdsmæssigt, og der kan ikke installeres egne apps eller tilknyttes et privat ID. Enheden er koblet op på medar-bejderens brugerkonto.
  2. en personlig telefon (uanset ejendomsforholdet), er en telefon der bruges arbejdsmæssigt, men også fuldt ud som privat telefon, og er tilknyttet et privat ID og med private Apps. Det er kun de arbejdsmæssige adgange/Apps der er kendte og styret i MDM løsningen. Personlig/private apps og data vil ikke være omfattet af MDM løsningen.

 

Sådan bliver den daglige anvendelse:

I dagligdagen vil man ikke bemærke MDM, alt fungerer som det plejer. Det nye bliver, at en enhed skal tilknyttes MDM systemet, før den kan få adgang til kommunens systemer, som f.eks. mail, kalender mv. Indførslen af løsningen sker afdelingsvis og Digitalisering og IT vil kontakte hver afdeling for at aftale forløbet. 

Opdateret 21. januar 2021