Nyhedsbrev Hoved MED den 8.04.2021

Budgetproces og tidsplan for Budget 2022

Samlet set er udgangspunktet, at byrådets måltal for budget 2022 er opnået inden processen starter.

Der skal i budgettet findes omprioriteringsforslag inden for intervallet 0,8%-1% til brug for omprioriteringer og ønsker.

Fokus i budgettet er ikke at spare penge og ”lukke huller”, men derimod at skabe muligheder for omprioritering/ investeringer af områder.

Fag MED og Hoved MED inviteres til kort online oplæg om budget 2022, inden høring i september.


Årlig Arbejdsmiljødrøftelse

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse blev gennemført, herunder valg af relevante emner, for det kommende års arbejdsmiljødrøftelse.

De valgte emner for næste års arbejdsmiljødrøftelse er:
- Læring af erfaringer under Covid-19
- Nærvær/fravær, fortsættelse af emnet for sidste års arbejdsmiljødrøftelse
Emnerne kommer til at fremgå på www.ansatibrønderslev.dk

Det er vigtigt at der på den enkelte arbejdsplads er en fælles drøftelse af, hvorledes der skal arbejdes med de valgte emner i arbejdsmiljødrøftelsen.
Er der behov for hjælp til drøftelsen på arbejdspladsen, kan arbejdsmiljøkonsulenterne i HR kontaktes.

Arbejdsmiljørepræsentanterne opfordres til at besvare den survey der bliver sendt ud, som forberedelse til næste års drøftelse.


Rygning og rygepolitik

Gældende rygepolitik fortsætter, dog opfordres der generelt til ikke at ryge i arbejdstiden pga. de skadelige virkninger af rygning.

Der blev understreget, at man gerne lokalt, må udarbejde frivillig rygepolitik f.eks. om røgfri arbejdstid. De lokalt aftalte restriktioner kan dog ikke få ansættelsesretslige konsekvenser, hvis de brydes af ansatte.

Opdateret 27. april 2021