Nyhedsbrev fra Hoved MED – 30. juni 2021

Psykisk APV:
På baggrund af besvarelserne i kortlægningen er der dannet og udsendt rapporter til lederne i forbindelse med den Psykiske APV. Næste skridt er at udarbejde handleplaner, hvor det enten er arbejdsmiljøgruppen eller TRIO, som er tovholder.
Hoved MED opfordrer alle de lokale arbejdspladser til at tage drøftelserne – også de svære. Søg gerne hjælp i HR. Arbejdsmiljøgrupperne kan under hele processen i den Psykiske APV få hjælp og sparring fra HR.

Tjenestefri med løn:
Der er foretaget nogle justeringer/præciseringer i indholdet på siden ”Tjenestefri med løn”.
Nærmeste leder kan, såfremt det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen, bevillige tjenestefri med løn i konkrete tilfælde.
Alle medarbejdere er omfattet af indholdet vedr. ”Tjenestefri med løn”.


Vejledning om optagelse af møder mellem borger og kommune:

HR har udarbejdet en vejledning ved optagelse af møder mellem borger og kommunen. Formålet er at skabe tryghed og sikkerhed for medarbejderen.
Hoved MED opfordrer arbejdspladser, hvor det er relevant, til at tage snakke og evt. lave lokale retningslinjer. Der kan evt. tages udgangspunkt i vejledningen fra HR.

Opdateret 9. juli 2021