Nyhedsbrev Hoved MED den 8. september 2021

 

Evaluering af den lokale MED aftale

Hoved MED har evalueret den Lokale MED aftale. Hoved MED har haft nedsat en arbejdsgruppe med ledelses -og medarbejderrepræsentanter til at udarbejde forslag til evaluering af MED aftalen.

Alle Fag MED er fremkommet med bemærkninger til den eksisterende Lokal MED aftale.

Arbejdsgruppen har på baggrund af tilbagemeldingerne, arbejdet med en redaktionel tilretning, således den Lokale MED aftale nu er i overensstemmelse de begreber, den praksis og lovgivning som er gældende nu.

Den reviderede Lokale MED aftale er tilgængelig på www.ansatibronderslev.dk du kan også finde den ved at trykke HER

 

Anvendelse af NSIS i Brønderslev Kommune

NSIS er en forkortelse af National Standard for Identiteters Sikringsniveauer, og dækker over en statslig standard for beskyttelse af persondata, som også er gældende for alle kommuner og regioner.

Hvad betyder det for medarbejderen?

Identiteten sikres i det daglige med brug af såkaldt 2-faktor godkendelse på mobilen (arbejds- eller privattelefon), som man også kender fra NemID, eller alternativt i form af en USB nøgle.

Første gang man anvender Brønderslev Kommunes 2-faktor løsning, skal NemID benyttes til at sikre, at det er den ”rigtige” person, der beder om at benytte løsningen/app’en. Hvis dette ikke er muligt, da kan det aftales med Digitalisering og IT, at identifikation og registrering kan ske med pas ved fysisk fremmøde.

NSIS


Opdateret 27. september 2021