Nyhedsbrev fra Hoved MED, d. 15. december 2021

Medarbejdersyn i Brønderslev Kommune:

Der har været nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde med medarbejdersyn i Brønderslev Kommune.

Hoved MED har besluttet, at medarbejdersyn allerede er godt beskrevet i eksisterende materialer nemlig Værdierne, Forventningsmodellen, MED-aftalen, dokumentet om Dialog og samarbejdskultur i Brønderslev Kommune og HR-strategien.

Materialet skal nu synliggøres endnu mere i organisationen gennem forskellige tiltag. Et af tiltagene er at videreformidle de gode historier, der findes rundt om på vores arbejdspladser. Hoved MED opfordrer alle ansatte, TR, AMR og ledere til at melde de gode historier ind til HR.

 

Kommunal whistleblowerordning:

Brønderslev Kommune har oprettet en whistleblowerordning, ligesom alle andre kommuner i landet.

Whistleblowerordningen er for kommunens ansatte.

Anmeldelse sker helt anonymt og vurderes i første omgang af uvildig part (Kommunernes Landsforening)

Hvis den uvildige part vurderer, at underretningen skal undersøges nærmere, overtages sagen af en uafhængig gruppe i kommunen. Denne gruppe består af HR- og sekretariatschef, næstformand fra Hoved MED og jurist fra sekretariatet.

Du kan læse mere om whisleblowerordningen HER

 

Retningslinjer for brug af kommunens køretøjer:

Hoved MED har godkendt en retningslinje, der gælder når kommunen biler benyttes.

Denne betyder bl.a. at hvis en ansat får fartbøde, når der køres i en kommunal bil, så skal medarbejderen selv betale bøden. Det samme gør sig gældende for parkeringsafgifter.

Det fremgår ligeledes, at ansatte der kører vanvidskørsel i en kommunal bil, vil hæfte alle økonomiske tab, som Brønderslev Kommune får som følge af konfiskationen.

Retningslinjen kan findes HER

 

Opdateret 23. december 2021