2. uge - Fraværssamtale

2. uge - Fraværssamtale

 

Hvornår:

Samtalen holdes:

 

  • Efter max 2 ugers sygefravær, hvis fraværet skønnes at vare mere end 4 uger. Det vil sige at samtalen holdes ikke, hvis der er en kendt diagnose med en forventet varighed under 4 uger. Det kan for eksempel være ved småoperationer, betændelsestilstande og lettere skader.

Formål:

Målet med samtalen er at afklare forventet varighed af sygdommen samt at afdække hvilke tiltag, der skal til for at medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet.

 

Sådan gør vi – det praktiske:

Indkaldelse:

Skriftligt.

Tilbud om bisidder:

Ja.

Mødepligt:

Ja.

Dokumentation:

Referat

 

Mere om indkaldelse:

Indkaldelse kan ske med et rimeligt varsel. Det er som udgangspunkt nogle få dage.

 

Hvis det viser sig ved kontakten efter 1 uge, at fraværet vil blive længerevarende, kan tidspunktet for fraværssamtalen aftales ved telefonsamtalen.

 

Brug standardindkaldelsen: 

 

Mere om mødepligt:

Hovedreglen er, at der holdes et personligt møde.

 

En undtagelse er, hvis medarbejderens sygdom gør det umuligt. Leder kan eventuelt bede om lægelig dokumentation.

 

Hvis medarbejderen udebliver uden legitim grund, kan det i yderste konsekvens betragtes som grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvilket medfører, at arbejdsgiver kan bortvise medarbejderen. Kontakt altid personalejuristerne. 

 

Mere om dokumentation:

Brug skabelonen til referatet: 

 

 

 

Referatet udleveres til medarbejderen og sendes til HR, som journaliserer i personalemappen.

 

Sådan gør vi – indholdet i samtalen:

2 uger 

 

 

Her finder du spørgehjulene i printvenlig version

 

 

Tilbage til oversigten >>

 

Opdateret 12. januar 2021