Spredt fravær - Fraværssamtale

Spredt fravær - Fraværssamtale

 

Hvornår:

Samtalen holdes:

 

 1. Ved spredt fravær, det vil sige sygdom i 5 perioder indenfor 6 måneder. En periode kan være en enkeltstående dag eller flere sammenhængende dage

Formål:

Målet med samtalen er at afdække hvilke tiltag, der skal til for at medarbejderen kan få et stabilt fremmøde.

 

Sådan gør vi – det praktiske:

Indkaldelse:

Skriftligt.

Tilbud om bisidder:

Ja.

Mødepligt:

Ja.

Dokumentation:

Referat

 

Mere om indkaldelse:

Indkaldelse kan ske med et rimeligt varsel. Det er som udgangspunkt nogle få dage.

 

Brug standardindkaldelsen: 

 

Mere om mødepligt:

Hovedreglen er, at der holdes et personligt møde.

 

En undtagelse er, hvis medarbejderens sygdom gør det umuligt. Leder kan eventuelt bede om lægelig dokumentation.

 

Hvis medarbejderen udebliver uden legitim grund, kan det i yderste konsekvens betragtes som grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvilket medfører, at arbejdsgiver kan bortvise medarbejderen. Kontakt altid Personalejuristerne. 

 

Mere om dokumentation:

Brug skabelonen til referatet: 

 

 • Referatskabelon til fraværssamtale - Spredt fravær 
 •  

   

  Referatet udleveres til medarbejderen og sendes til HR, som journaliserer i personalemappen.

   

  Sådan gør vi – indholdet i samtalen: 

   

  spredt 

   

  Her finder du spørgehjulene i printvenlig version

   

   

  Tilbage til oversigten >>

   

  Opdateret 12. januar 2021