Raskmelding

Når en medarbejder bliver raskmeldt, og denne har været sygemeldt i længere tid end 4 uger, tilbyder lederen medarbejderen en omsorgssamtale (se hvordan i afsnittet med omsorgssamtaler). Denne samtale er med til at skabe trivsel og afstemme forventninger mellem leder og medarbejder. Dialogen mellem leder og medarbejder forbedrer medarbejderens muligheder for at komme godt tilbage til arbejdet og undgå flere fraværsperioder.
Opdateret 12. januar 2021