Omsorgssamtale

Hvad er en omsorgssamtale?

En omsorgssamtale er en uformel og frivillig samtale mellem leder og medarbejder.

Emnerne for en omsorgssamtale kan være følgende forhold, som har indflydelse på arbejdet:

  • Personlige problemstillinger
  • Fysiske skavanker
  • Psykiske påvirkninger

Formålet med en omsorgssamtale

Formålet med en omsorgssamtale er at styrke arbejdsmiljøet, herunder at forebygge fravær

Hvad betyder det at omsorgssamtalen er uformel og frivillig?

Fordi samtalen er uformel og frivillig er der ikke krav om skriftlig indkaldelse, ligesom der ikke gives tilbud om bisidder til en omsorgssamtale.

Medarbejderen har ikke mødepligt i forhold til en omsorgssamtale og kan således vælge at afvise lederens initiativ.

Hvis medarbejderen ikke ønsker samtalen, og årsagen til lederens bekymring har indflydelse på opgaveløsningen, kan lederen indkalde til en formaliseret samtale med mødepligt og tilbud om bisidder.  

Selve omsorgssamtalen

Lederen tager initiativ til en omsorgssamtale. Det kan være på eget initiativ eller efter opfordring fra AMR, TR eller medarbejderen selv.

Omsorgssamtalen kan holdes spontant, eller leder og medarbejder kan aftale et tidspunkt.

Leder kan ved omsorgssamtalen gøre brug af spørgehjulet  

Under omsorgssamtalen

Under omsorgssamtalen aftaler leder og medarbejder i fællesskab de næste skridt.

Der kan fx aftales følgende:

  • Tid for eventuel næste samtale  
  • Forebyggende foranstaltninger:  
  • Ændret arbejdstilrettelæggelse 
  • Ændrede opgaver 
  • Ændrede mødetider 
  • Kollega- og ledelsesstøtte

Alle aftaler, der holder sig indenfor 14 dage, aftales mundtligt.

Aftaler, der rækker ud over 14 dage, bekræftes skriftligt, eventuelt via en e-mail, og journaliseres efterfølgende.  

Opdateret 24. september 2019