Værdispil

Værdispil – Udsagnskort:

Formål:

 • At arbejde med betydningen af de 3 værdier afdelingsvis.
 • At bidrage til at alle afdelinger får udarbejdet en værdiaftale for hver enkelt værdi
 • Bruges som inspiration til udarbejdelse af værdiplakaten

Før spillet går i gang:

Spillet består af kort med udsagn. Kortene med udsagn udarbejdes i den enkelte afdeling – se nedenfor. Der vælges først hvilken én af de 3 værdier, man vil anvende i spillet.

Der printes skabelon til udsagnskort, ud fra valgte værdi og kortene klippes ud.

Udsagnskortene udarbejdes enten:

 • Forinden af medarbejderne i fællesskab eller af leder, AMR og TR.
 • På dagen hvor spillet skal spilles.
 • Der bør være mindst 10 udsagn pr. gruppe.

Eksempler på udsagn kan være:

 • Jeg/vi er nysgerrige når vi spørger om andre ting end vi plejer.
 • Jeg /vi er fællesskabende når jeg deler gode erfaringer.
 • Jeg/vi er modige når vi begår fejl.

Sådan spiller du:

Medarbejderne grupperes i hold af 3-4 personer, der hver får 1 spil kort.

 1. Har man ikke forinden udarbejdet udsagnskort udarbejdes udsagnskort.
 2. Medarbejderne i grupperne skal nu hver finde de 3 udsagn, der betyder mest for dem.
 3. Disse 3 kort prioriteres (1-2-3) og gruppen skal nu drøfte, hvorfor de har valgt at prioritere netop disse 3 udsagn.
 4. Gruppen vælger en repræsentant, der noterer de valgte 3 værdier på tavlen, og han/hun fortæller efterfølgende, hvorfor gruppen er nået frem til netop disse 3 udsagn.
 5. Opgaven er nu samlet, at finde frem til de 3 udsagn, der betyder mest. Opgaven udføres i plenum.

Resultat af værdispil:

De prioriterede værdier inddrages efterfølgende i udarbejdelsen af den første del af værdiplakaten

"Hos os betyder modig/nysgerrig/fællesskabende".

Opdateret 14. juli 2021