Implementering af værdier

Inspiration - procesbeskrivelse til lederne

Denne procesbeskrivelse er tænkt som inspiration, hvor I har mulighed for at hente hjælp i forskellige værktøjer i forhold til at nå målet – at udarbejde værdiaftaler.

Formål med værdiarbejdet:

 • At arbejde med værdierne lokalt, så alle får aftalt betydning og handlinger på de enkelte værdier
 • At alle enheder får udarbejdet værdiaftaler for hver værdi

Hvordan:

Overvejelser før værdiarbejdet

 • Gennemgå "I samspil med borgerne" – Klik her
 • Overvej allerførst om du vil arbejde med alle 3 værdier på én gang eller splitte dem op.
     o Alle 3 værdier på én gang – her anbefales en temadag
     o En værdi af gangen – her anbefales personalemøder
 • Overvej dernæst hvordan du kan involvere medarbejderne i processen – her kan du med fordel benytte samarbejdet med eksempelvis AMR og TR.
 • Overvej også om det kan give mening at dele medarbejderne op i mindre grupper, så værdierne bliver så praksisnære som muligt – og det vil også betyde forskellige værdiaftaler – se eksemplet nedenfor:
I stedet for en samlet værdiaftale for en skole, kan det være en fordel at arbejde med værdierne hos de enkelte skoleledere, da målgruppen kan være forskellig eks SFO, Specialklasse, 10 klasse, indskoling mm    

Hvis det er større afdelinger, hvor resultatet skal være én værdiaftale, kan I med fordel blive inspireret at processerne, som er beskrevet nedenfor.

Værdiaftaler:

For hver værdi udarbejdes værdiaftaler, som har følgende indhold:

 • Hvad betyder modig, nysgerrig og fællesskabende hos os?
 • Hvordan er vi modige, nysgerrige og fællesskabende sammen med:
     o Borgerne
     o Internt samarbejde i afdelingen
     o Samarbejde på tværs af søjler
 • Hvilke handlinger sætter vi helt konkret i værk? Her er det vigtigt at prioritere 2-3 handlinger, så det bliver realistisk at nå

Se skabelon til værdiaftale -Klik her

Alle værdiaftaler lægges på "Ansat i Brønderslev Kommune" til inspiration og vidensdeling. Vær i den forbindelse opmærksom på, at alle kan se værdiaftalerne.

Hvornår:

 • Værdiaftalerne skal være offentliggjort på "Ansat i Brønderslev Kommune" senest 1/10 2017.

Arbejdet med værdierne i din enhed

Hvis du vælger at gennemføre en temadag - Klik her

Hvis du vælger at gennemføre 3 personalemøder - Klik her

   

Værktøjer til inspiration:

Værdipjecen

 • Der er trykt en pjece til alle medarbejdere med en kort beskrivelse af værdierne. I selve pjecen er der plads til at gøre notater, ligesom der er plads til individuelle refleksioner/notater.
Pjecen kan afhentes i Rådhusbetjeningen i hhv. Dronninglund og Brønderslev?    

Plakater til ophæng

 • Der er udarbejdet plakater med værdierne til ophæng på forskellige steder på arbejdspladsen

Plakaterne kan afhentes i Rådhusbetjeningen i hhv. Dronninglund og Brønderslev

Værdiplakaten

 • Værdiplakaten er et værktøj, I kan benytte til at stille skarp på betydning og handlinger i forhold til de enkelte værdier – Klik her for at se plakaten og Klik her for at se procesbeskrivelse
Plakaterne kan også afhentes i Rådhusbetjeningen i hhv. Dronninglund og Brønderslev    

Værdispil udsagnskort

 • Udsagnskortene er et hjælpeværtøj til første del af Værdiplakaten

Udsagnskort procesbeskrivelse – Klik her

Udsagnskort - Klik her

Diamanten

 • Diamanten er et hjælpeværtøj til anden del af Værdiplakaten

Diamanten procesbeskrivelse - Klik her og selve diamanten - Klik her

Har du spørgsmål til værktøjer og proces, kan du kan hente sparring hos HR, hvor du kan kontakte:

 

I samspil med borgerne  

I samspil med borgerne - Værdier

Opdateret 14. juli 2021