Temadag

Formål med temadagen:

 • At arbejde med de en af de 3 værdier og aftale konkrete initiativer, som vil støtte op om værdierne i praksis

Resultat dagen:

 • Værdiaftaler for hver af de 3 værdier

Før temadagen: 

 • Vælg tid og sted - gerne et sted hvor i ikke bliver forstyrret 
 • Inviter medarbejderne – skabelon til invitation 
 • Planlæg mødet – bliv gerne inspireret nedenfor
 • Gennemgå "I samspil med borgerne" inden 1. personalemøde

Forslag til program

 • Velkomst, formål og mål med dagen
 • Værdierne og baggrunden for disse
 • Vi skal udarbejde værdiaftaler for hver af værdierne, idet vi sammen skal aftale betydningen samt de handlinger, vi vil sætte i værk for hver af værdierne
 • Aftaler og næste step

Indhold på dagen

 • Udlever pjecen og afklar evt spørgsmål             
 • Her kan I vælge følgende værktøjer: 
 • Aftaler og næste step
 • Hvordan følger I op?
 • Hvordan kan I bruge Værdiaftalerne i hverdagen?

Efter temadagen:

 • Indarbejde værdiarbejdet i alle de forskellige strategiske tiltag, der arbejdes med lokalt eks Virksomhedsplaner og strategiplaner
 • Værdierne og handlingerne sættes på dagsorden på p-møder
 • Skemasætte jeres aftaler om opfølgning
 • Brug jeres værdiaftaler i MUS

Opdateret 14. juli 2021