Værdidiamanten

Formål:

 • At arbejde med værdierne lokalt
 • At bidrage til at alle afdelinger får udarbejdet værdiaftaler for hver værdi
 • Inspiration til udfyldelse af handlinger på værdiplakaten

Før spillet går i gang:

 • Der udarbejdes/klippes postkort
 • Dette kan eventuelt være et A4 ark, som deles i 4 eller post-it.
 • Der spilles kun med en værdi ad gangen, som vælges inden spillet starter
 • Aftal også om I arbejder i forhold til borgere, internt i afdelingen eller i forhold til samarbejdspartnere.

Sådan spilles Værdidiamanten:

 • Hver medarbejder får udleveret tre postkort, hvorpå de skriver tre handlinger, som er vigtige for medarbejderen i forhold til de enkelte værdier
 • Handlinger i dette spil er svar på spørgsmålet "Vi er nysgerrig/fællesskabende/modige, når vi er/gør….
 • Medarbejderne går sammen i mindre grupper på maksimum 4-5 personer og vælger sammen i alt 9 kort, som de ønsker at prioritere.
 • Nu skal gruppen prioritere handlingerne via diamanten, som består af 5 rækker:
 • Øverst ligger det postkortet, som gruppen finder allervigtigst.
 • I anden række ligger 2 postkort, som gruppen finder anden vigtigst.
 • I tredje rækker ligger 3 postkort, som gruppen finder tredje vigtigst.
 • I fjerde række ligger 2 postkort, som gruppen finder fjerde vigtigst
 • Nederst ligger det postkost, som gruppen finder mindst vigtig.
 • Så er I klar til at sætte jeres handlinger på værdiplakaten
 • De prioriterede handlinger inddrages efterfølgende på værdiplakaten i udarbejdelsen af spørgsmålet "Vi er nysgerrig/fællesskabende/modige, når vi." ,
 • De to øverste felter i værdidiamanten overføres til værdiaftalens pkt. "Vi er modige/fællesskabende/nysgerrige, når vi "

Gode råd:

Hvis der er mange grupper og dermed flere diamanter, foreslår vi, at I hænger diamanterne op ved siden af hinanden og giver medarbejderne tid til at se de forskellige handlinger. Dernæst får hver medarbejder 3 steger/stemmer, som de sætter på diamanterne. Efterfølgende udarbejder i den samlede diamant på baggrund af antal stemmer

I kan skrive diamanten ud på A3

Opdateret 14. juli 2021