Afsked på grund af omlægninger og budgetmæssige nedskæringer

Afskedigelser begrundet i kommunens forhold vil ofte være arbejdsmangel, budgetbesparelser eller omstruktureringer. 

I ovenstående tilfælde gælder en omplaceringspligt, som indebærer, at det ikke vil være sagligt at afskedige en medarbejder med begrundelsen budgetbesparelser, arbejdsmangel eller omstruktureringer, hvis der i kommunen er en ledig stilling et andet sted, som den pågældende medarbejder er kvalificeret til at varetage.

Lederen skal så tidligt som muligt orientere medarbejderne om situationen, samt hvilke kriterier medarbejderne vil blive valgt ud fra. Dette sker på lokal MED.


Forinden afskedigelse skal lederen undersøge, om der kan ske personalereduktioner ved:

  • naturlig afgang, herunder evt. pensionering

  • omplacering/forflyttelse – evt. kombineret med efteruddannelse

  • frivillig overgang fra heltids- til deltidsbeskæftigelse

Er afskedigelser uundgåelige, iværksætter lederen afskedigelsesprocessen. Lederen skal kontakte personalejuristerne i HR for rådgivning. 

Når der er tale om budgetbesparelser m.m. skal arbejdsgiver afskedige de medarbejdere, som bedst kan undværes. Det vil sige, at arbejdsgiver skal beholde de medarbejdere, som man sværest kan undvære. En medarbejder, som afskediges på grund af budgetbesparelser m.m., har ikke krav på uddybning af arbejdsgivers vurdering af den pågældende i forhold til andre medarbejdere. Henvisning til de overordnede kriterier er tilstrækkelig begrundelse.


Afskedigede medarbejdere, der inden for det første år efter modtagelsen af afskedigelsen søger en relevant ledig stilling, er garanteret at komme til samtale. Medarbejderen skal dog selv gøre opmærksom herpå i ansøgningen.

En medarbejder, der er afskediget på grund af omlægninger og budgetmæssige nedskæringer, kan søge midler i Tryghedspuljen. Læs mere på www.tryghedspuljen.dk. Medarbejdere har desuden fri til 2 timers vejledning i a-kasse/fagforening.

Ved større omstillings- og rationaliseringsprojekter skal de relevante MED-udvalg inddrages i hele processen og have mulighed for drøftelse af de arbejds- og personalemæssige konsekvenser, jf. retningslinje for medinddragelse ved større omstillings- og rationaleringsprojekter (bilag 7 i lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse) 

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 30. september 2019