Ansøgt afsked

En medarbejder, der ønsker at fratræde sin stilling, skal med gældende opsigelsesvarsel meddele dette skriftligt til nærmeste leder. Den enkelte leder orienterer HR ved at indsende den skriftlige opsigelse i underskrevet tilstand. HR udfærdiger en skriftlig accept. 
Overenskomstansattes opsigelsesvarsel fra medarbejderside er en måned med fratræden ved en måneds udgang – med mindre andet aftales. For tjenestemænd gælder et opsigelsesvarsel på tre måneder.

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 5. april 2018