Fratrædelsesgodtgørelse

Såfremt en månedslønnet medarbejder, der har været ansat i 12 eller 17 år, opsiges, skal arbejdsgiver ved medarbejderens fratræden udbetale et beløb svarende til henholdsvis 1 eller 3 måneders løn, jf. funktionærlovens § 2a.

Der udbetales ligeledes fratrædelsesgodtgørelse, hvis medarbejderen i opsigelsesvarslet kontraopsiger sin stilling, medmindre anciennitetskravet på 12 eller 17 år ikke længere er opfyldt.

  

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 30. september 2019