Markering af afsked

En medarbejder, som selv vælger at fratræde sin stilling for at gå på pension eller efterløn, kan i samråd med lederen aftale en afskedsreception eller lign. for nærmeste familie og kolleger.
Det er arbejdspladsen, der sørger for arrangement og invitationer – herunder hvor arrangementet holdes. Budgettet afholdes ligeledes lokalt.

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 6. marts 2020