Opsigelse inden prøvetidens udløb

Alle nyansatte bliver ansat med prøvetid. Prøvetiden er de første 3 måneder af ansættelsen, og prøvetidsperioden kan ikke forlænges. Såfremt lederen ønsker at opsige medarbejderen i prøvetiden, skal dette ske inden udløbet af de 3 måneders prøvetid. Lederen skal være opmærksom på, at både partshøring i forbindelse med opsigelse samt opsigelsesvarslet på 14 dage skal kunne ske inden udløbet af de 3 måneders prøvetid. Såfremt lederen ønsker at opsige medarbejderen i prøvetiden, skal lederen kontakte personalejuristerne.

Formålet med prøvetiden er, at både den nyansatte og arbejdspladsen i perioden afprøver ansættelsesforholdet.
Du kan læse mere om prøvetid her

Tilbage til oversigten >>

Opdateret 23. november 2018