Forhåndsaftaler

Forhåndsaftale vedrørende aflønning for funktioner, der vedrører Nexus eller tilsvarende Elektronisk Omsorgs System (EOJ) i Sundhed og Velfærd
Administrativt personale, HK (30.11) - 1. December 2021

Dagplejere (66.01) - 1. april 2015

Dagplejere der er fyldt 58 år (66.01) - 1.  april 2009
Dagplejere ansat som gæstedagplejere (66.01)- 1. august 2009
Dagplejepædagoger (65.01) - Oktober 2021
Ledere m.fl. inden for undervisningsområdet (50.81 og 50.82) - 1. marts 2018
Lærere (50.01) - 1. august 2016
Lærere ansat i UU (50.01) - 1. august 2016
Pædagoger ved daginstitutioner, SFO, klubber mv. (60.01) - 1. april 2019
Pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, SFO, klubber mv. - Heldagsskolen (60.01)- 1. august 2016
Pædagoger ved daginstitutioner, SFO, klubber mv. - Praktikvejledning til PAU-elever (60.01)- 9. juni 2009
Pædagoger på skoleområdet (60.01) - 1. august 2018
Pædagogisk uddannet personale i lederstillinger, BUPL (69.01) - 1. januar 2020
Pædagogisk uddannet personale i lederstillinger, BUPL, sfo-ledere (69.01) – 1. marts 2016
Pædagogisk uddannet personale i lederstillinger, SL, Psykiatri og Handicap (69.01) – pr. 1. august 2015

Pædagogisk uddannet personale, der ansættes inde for det forebyggende og dagbehandlende område (69.21) - 1. april 2008

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter ved Brønderslev Kommune - Psykiatriområdet - 30. januar 2020
Pædagogmedhjælpere (61.01) - 1.  januar 2008
Rammeaftale vedr. inspirationsansættelser (fritidsjob) i Brønderslev Kommune
Rengøringsassistenter (41.21) - 1. september 2018
Serviceassistenter (41.71) – 1. september 2018
Socialpædagoger (64.01) - 1. maj 2015
Socialrådgivere (30.31) - 1. marts 2015
Sosu-personale (73.01) - 1. juni 2018
Sosu-personale i Ældreområdet (73.01) - 1. juni 2018
Specialarbejdere (40.01) - 1. januar 2013
Sundhedsplejersker (70.01) - 1. marts 2017
Sundhedskartellets medarbejdere i Visitationen (70.01) - 1. december 2015
Sygeplejersker i Ældreområdet (70.01) - 1.  februar 2017 
Sygeplejersker ved Hedebo, Det blå hus og Oasen (70.00) - 1. januar 2008
Tekniske servicemedarbejdere (41.01) - 1. oktober 2018
Vilkår for leder tillidsrepræsentanter for SFO/LBO ledere - 1. december 2010
Vilkår for medarbejderrepræsentanter (08.80) - 1. september 2013
Underskrevet aftale om vilkår for egne social- og sundhedshjælpere, der videreuddanner sig til social- og sundhedsassistenter

 

Opdateret 29. juni 2022